Mer tjänster från Egeryds Fastighetsförvaltning

Vi erbjuder mer tjänster än Ekonomisk förvaltning.

Kika gärna runt på vår sida vilka tjänster vi skulle kunna hjälpa er bostadsrättsförening med.

Teknisk Förvaltning

Med fastighetens långsiktiga värde och välmående i fokus.

Läs mer

Fastighetsskötsel

Låt oss ta hand om helheten av fastighetsskötseln eller välj de delar som passar Er förening.

Läs mer

 

Lokalvård

Att mötas av en välskött och välstädad fastighet är viktigt

 

Läs mer

Snöröjning

Snöröjning, skottning och halkbekämpning.

Läs mer

Yttre skötsel

En trygg, trivsam och fin utemiljö kräver kontinuerligt underhåll

Läs mer

Energioptimering

Energioptimering – för en bättre miljö och ekonomi

Läs mer

 

Underhållsplan

Underhållsplaner för fastigheter.

 

Läs mer

 

Energioptimering

Energioptimering – för en bättre miljö och ekonomi

Läs mer

SBA – Systematiskt Brandskyddsarbete

SBA är lagstadgat och ett lagkrav enligt Lagen om skydd mot olyckor

Läs mer