Underhållsplan för BRF

Se till att ha en uppdaterad underhållsplan för er BRF.

Underhållsplan för BRF – Det blir allt viktigare för landets bostadsrättsföreningar att tänka på längre sikt. Inte minst gäller det i tider som dessa.

En långsiktig planering när det gäller underhåll av föreningens fastigheter är en självklart god investering. Att skapa en långsiktig underhållsplan som kanske kan sträcka sig över såväl 10 som 30 och 50 år framåt skapar ju en trygghet för såväl boende som kommande nyinflyttade. Med en underhållsplan får man kontroll på föreningens framtida ekonomi i både det korta och det långa perspektivet. Då kan man bättre planera underhållsarbeten och åtgärder till ett lägre pris genom samordning. Det förenklar planeringen av det årliga avsättningsbehovet till underhållsfonden. Att ha en underhållsplan kan ibland vara avgörande vid ett behov av finansiering.  Det skapar en tryggare grund för styrelsen så man kan fatta rätt beslut. Bostadsrättföreningen får en dokumneterad historik på underhåll och investeringar vilket gör det enklare att rekrytera nya styrelsemedlemmar i framtiden.

Underhållsplan för er Brf skapar värdestegring.

Inte minst skapar en fungerande underhållsplan en värdestegring av bostäderna även på lång sikt. I stadgarna hos de flesta bostadsrättsföreningar är det ett krav på en underhållsplan men det gäller också att en plan också följs på både kort och lång sikt.

Lång erfarenhet.

Vi har lång erfarenhet av att jobba med underhållsplaner och kan hjälpa föreningar och styrelser att skapa långsiktiga och hållbara sådana planer.

Grund för långsiktig planering

En bostadsrättsförening med god ekonomi har alternativen att antingen amortera av lånen eller att sänka avgiften för bostadsrättsinnehavaren. Men det finns också skäl att verkligen se till att tillräckliga medel finns i underhållsplanen. Till godo för såväl dagens bostadsrättsinnehavare som nya ägare. Så en väl fungerande avsättning till det framtida underhållet skapar en trygghet för såväl förening som dess medlemmar. Det skapar också en grund för långsiktig planering för avgifter/hyra för de boende.

Vad ska man tänka på när det gäller en underhållsplan

  • Kontrollera och uppdatera regelbundet föreningens underhållsplan
  • Hur långsiktig är planen och vad är ett rimligt tidsperspektiv?
  • Ta höjd även för ökade kostnader när det exempelvis gäller uppvärmning.
  • Analysera och beräkna nya eventuella externa kostnader

Kontakta oss för en offert

underhållslplan för brf