Hej
Just nu håller vi på att byta vårt fastighetssystem. Det kan eventuellt förkomma störningar. Vill du styra din avi digitalt kontakta oss. ekonomiskforvaltning@egeryds.se


EBK Egeryds Bostadsklubb

Styrelser som tidigare använt EKB loggar fortsatt in här.
  Logga in EBK

Pigello

Vill som medlem/hyresgäst komma åt dina avier logga in i Pigello.
  Logga in i Pigello

Fortnox

Du som attesterar fakturor för din Brf loggar in i Fortnox.
 Logga in i Fortnox

Mäklare

Du som är Mäklare och använt vår mäklarportal tidigare kontakta oss på ekonomiskforvaltning@egeryds.se